Informace o firmě

DŘEVOMONTA s.r.o. vznikla v roce 1994 jako ryze česká společnost a navázala tak na dobré jméno firmy Milan Řežábek – Dřevomont, která v oboru výroba a montáž nábytkových interiérů působí již od r. 1990. Hlavním důvodem vzniku nové společnosti byl neustále narůstající objem zakázek a zvyšující se roční obrat.

Firma Dřevomonta má všechny předpoklady pro realizaci této zakázky, neboť disponuje jak dostatečným výrobním zařízením, tak i dostatečnou montážní kapacitou pro splnění zakázky v dohodnutém čase a kvalitě.

Činnost společnosti je zaměřena na realizaci interiérů budov. Jedná se o interiéry novostaveb, rekonstrukce a opravy interiérů pro:

 • školství
 • zdravotnictví a sociální péči
 • bankovnictví
 • obchod
 • bydlení
 • kulturu
 • sport

Celkový průměrný počet pracovníků: 60

Areál firmy

Materiálně technické vybavení

Činnost firmy je rozdělena do několika středisek:

 • obchod
 • projekce, příprava výroby
 • výroba nábytku
 • montáž nábytku a nábytkového zařízení
 • velko a maloobchodní prodej parapetů a plošného materiálu Fundermax
 • výroba, montáž sanitárních dělících příček

Firma sídlí ve vlastním areálu, který je rozčleněn na následující části:

Truhlárna

 1. výrobní provoz
 2. ruční dílny
 3. dokončování, povrchová úprava
 4. sklady materiálu
 5. sociální vybavení
 6. administrativní budova
 7. prodejna plošného materiálu a parapetů Fundermax
 8. venkovní skladovací plochy

Postup zakázky

Při realizaci zakázek naše firma spolupracuje s předními projekčními kancelářemi a bytovými architekty, aby bylo vždy dosaženo vysokých užitných hodnot konečného díla.

Celý proces výroby zakázky, od zadání až po expedici, je sledován a vyhodnocován co do kvality a efektivnosti. Hotová zakázka z výroby je expedována vlastní nákladní dopravou na místo montáže, kde je dále dohlíženo vedoucím montážní skupiny a technikem realizace zakázek na kvalitní a včasné dokončení díla. Za jejich účasti je možno pružně reagovat na vzniklé problémy a případné odchylky od původního zadání.

Naše firma disponuje při montážích jak nářadím Bosch, Elu, Metabo, Hilti, tak i měřícími přístroji pro vytvoření vodorovné a svislé roviny nejmodernější laserovou technikou, kde tolerance se pohybuje řádově v 0,1 mm. Dále jsou samozřejmostí pro zabránění rizika navrtání instalací ve stěnách detekční přístroje firmy Bosch.

Montážní čety jsou vybaveny vysavači WAP, které slouží pro denní úklid pracoviště. Odvoz obalového materiálu a zbytků po montáži je denně zabezpečován vlastní dopravou.

Jednotlivých koordinačních porad se zástupci investora na stavbě se za DŘEVOMONTU běžně zúčastňuje vedoucí výroby a vedoucí montáží. Z jednání se pořizuje zápis do stavebního deníku a kopie je předána investorovi.

Záruční a pozáruční servis

Do 24 hodin se dostaví zodpovědný pracovník uvedený v SoD na základě zprávy na mobilní telefon (nebo fax). Po dohodě, o jakou závadu nebo požadavek se jedná, se písemně dohodne termín realizace. Pokud se jedná o požadavek montážního charakteru, je možno nastoupit ihned, v jiném případě nejpozději do 48 hodin v závislosti na rozsahu požadavku.