Informace o firmě

DŘEVOMONTA s.r.o. vznikla v roce 1994 jako ryze česká společnost a navázala tak na dobré jméno firmy Milan Řežábek – Dřevomont, která v oboru výroba a montáž nábytkových interiérů působí již od r. 1990. Hlavním důvodem vzniku nové společnosti byl neustále narůstající objem zakázek a zvyšující se roční obrat.

Firma Dřevomonta má všechny předpoklady pro realizaci této zakázky, neboť disponuje jak dostatečným výrobním zařízením, tak i dostatečnou montážní kapacitou pro splnění zakázky v dohodnutém čase a kvalitě.

Činnost společnosti je zaměřena na realizaci interiérů budov. Jedná se o interiéry novostaveb, rekonstrukce a opravy interiérů pro:

 • školství
 • zdravotnictví a sociální péči
 • bankovnictví
 • obchod
 • bydlení
 • kulturu
 • sport

Celkový průměrný počet pracovníků: 60

Areál firmy

Materiálně technické vybavení

Činnost firmy je rozdělena do několika středisek:

 • obchod
 • projekce, příprava výroby
 • výroba nábytku
 • montáž nábytku a nábytkového zařízení
 • velko a maloobchodní prodej plošného materiálu Fundermax
 • výroba, montáž sanitárních dělících příček

Truhlárna

Firma sídlí ve vlastním areálu, který je rozčleněn na následující části:

 1. výrobní provoz
 2. ruční dílny
 3. dokončování, povrchová úprava
 4. sklady materiálu
 5. sociální vybavení
 6. administrativní budova
 7. prodejna plošného materiálu Fundermax
 8. venkovní skladovací plochy

Postup zakázky

Při realizaci zakázek naše firma spolupracuje s předními projekčními kancelářemi a bytovými architekty, aby bylo vždy dosaženo vysokých užitných hodnot konečného díla.

Celý proces výroby zakázky, od zadání až po expedici, je sledován a vyhodnocován co do kvality a efektivnosti. Hotová zakázka z výroby je expedována vlastní nákladní dopravou na místo montáže, kde je dále dohlíženo vedoucím montážní skupiny a technikem realizace zakázek na kvalitní a včasné dokončení díla. Za jejich účasti je možno pružně reagovat na vzniklé problémy a případné odchylky od původního zadání.

Naše firma disponuje při montážích jak nářadím Bosch, Elu, Metabo, Hilti, tak i měřícími přístroji pro vytvoření vodorovné a svislé roviny nejmodernější laserovou technikou, kde tolerance se pohybuje řádově v 0,1 mm. Dále jsou samozřejmostí pro zabránění rizika navrtání instalací ve stěnách detekční přístroje firmy Bosch.

Montážní čety jsou vybaveny vysavači WAP, které slouží pro denní úklid pracoviště. Odvoz obalového materiálu a zbytků po montáži je denně zabezpečován vlastní dopravou.

Jednotlivých koordinačních porad se zástupci investora na stavbě se za DŘEVOMONTU běžně zúčastňuje vedoucí výroby a vedoucí montáží. Z jednání se pořizuje zápis do stavebního deníku a kopie je předána investorovi.

Záruční a pozáruční servis

Do 24 hodin se dostaví zodpovědný pracovník uvedený v SoD na základě zprávy na mobilní telefon (nebo fax). Po dohodě, o jakou závadu nebo požadavek se jedná, se písemně dohodne termín realizace. Pokud se jedná o požadavek montážního charakteru, je možno nastoupit ihned, v jiném případě nejpozději do 48 hodin v závislosti na rozsahu požadavku.